Domů » Zlaté rybky

Tři učitelky na vlastivědné vycházce našly na břehu rybníka zlatou rybku.

„Když mě hodíte zpět do vody splním každé z Vás jedno přání,“ říká zlatá rybka.

Učitelky ji tedy hodí do vody a první říká:

„Já bych chtěla být nejchytřejší ze všech učitelek v ČR.“

Rybka jen řekne „Hop“ a ta první už začne šílet radostí.

Druhá učitelka je náročnější: „Já chci být nejchytřejší učitelka na celém světě.“

Rybka jen řekne „Hop“, stane se a ta druhá učitelka hned začne poučovat tu první.

Třetí učitelka se pořádně zamyslí a pak říká: „Já bych chtěla být ještě o polovinu chytřejší než ta nejchytřejší ženská na světě.“

Zlatá rybka řekne jen „Hop“ a z třetí učitelky se stane obyčejný chlap.

Tři učitelky na vlastivědné vycházce našly na 4.00/5 - 4 hlasů

Ztroskotají dva muži na pustém ostrově. Chytí jednou zlatou rybku. Ta říká, že každému splní tři přání. První si tedy přeje být odsud pryč, mít velký barák a hlavně hodně nádherných ženských. Stane se. Rybka se ptá druhého, co si bude přát. „Aby byl teplej…“

Ztroskotají dva muži na pustém ostrově. Chytí 5.00/5 - 3 hlasů